Home  |   Foto´s  |   Contact

Damcollege Oost-Betuwe
De missie van het Damcollege Oost-Betuwe is om het dammen in de Betuwe naar een hoger niveau te tillen door het verzorgen van lessen aan jeugdige spelers die al kunnen spelen, maar zich willen verbeteren. De trainingsbijeenkomsten zijn erop gericht om het spelniveau van de leerlingen systematisch te ontwikkelen en om de leerlingen een goede aansluiting te geven bij het spelen van wedstrijden voor provinciale en landelijke teams.

Het Damcollege hoopt zich steeds meer te manifesteren tot een regionaal trainingscentrum, naast de damscholen in Wageningen, Lunteren en Culemborg. De laatste jaren heeft het Damcollege deelnemers mogen verwelkomen uit Oost-Betuwse steden Arnhem, Bemmel, Gendt, Elden, Lent en Nijmegen. Sinds het seizoen 2010-2011 neemt eveneens een delegatie uit de Achterhoek (Doetinchem en Barchem) deel aan de trainingsbijeenkomsten.

Programma
Jaarlijks vinden er 16 trainingsbijeenkomsten plaats in ’t Koelhuis in Huissen. De bijeenkomsten worden normaliter georganiseerd op de eerste en laatste maandag van de maand in de periode september-juni. Elke bijeenkomst duurt van 19.00 tot en met 21.30 uur met een kwartier pauze en voor de jongste spelers van 19.00 tot 20.30. Deze bijeenkomsten worden afwisselend geleid door de gediplomeerde trainers Alex Mathijssen (bondstrainer pupillen en aspiranten) en Rik Keurentjes (bondscoach KNDB jeugd).

Kijk voor het programma van seizoen 2011-2012 in de jeugdagenda van Damvereniging VBI.

Lesstof
De belangrijkste werk- en trainingsvorm in de bijeenkomsten van het Damcollege is het werken op eigen niveau in de KNDB-opleidingsmappen en -boeken. Deze mappen worden door de provinciale bond GDB kosteloos aan de deelnemers verstrekt. Daarnaast hebben de trainers beschikking over eigen trainingsmateriaal dat zij per niveau gericht behandelen.

In de bijeenkomsten wordt gewerkt met de volgende opleidingsmappen en –boeken:
Opleiding tot de Sijbrands-diploma's wit en zwart
Werkboek bij het Sijbrands-diploma
Opleiding tot de Roozenburg-diploma's wit en zwart
Werkboek bij het Roozenburg-diploma
Opleiding tot de Springer-diploma's wit en zwart
Werkboek bij het Springer-diplomaOpleiding tot de Hoogland-diploma's wit en zwart

De bij de respectievelijke opleiding behorende diploma’s kunnen worden behaald bij het afleggen van de jaarlijkse examens. Deze examens worden tweemaal per jaar georganiseerd door het bestuur van het Damcollege.

Individueel begeleidingstraject
Naast de groepsbijeenkomsten van het Damcollege Oost-Betuwe  worden er ook extra (individuele) trainingen verzorgd voor talentvolle en gemotiveerde trainingsdeelnemers. Die individuele trajecten worden besproken met de betrokken trainers, de ouders en de mogelijke individuele trainer. Als individuele trainers worden spelers van het eerste of tweede team van Damvereniging VBI gevraagd, of anderen die daarvoor in aanmerking komen.

Meer informatie
Op www.dvvbi.nl/cms is onder het menu ‘informatie’ en ‘jeugd’ meer te vinden over het Damcollege Oost-Betuwe.

Mocht u een trainingsbijeenkomst willen bijwonen of vragen hebben over de lessen van het Damcollege, dan kunt u zich wenden tot contactpersoon Paul Visser (06-25188693, postbus@paulvisser.nl)

Terug naar overzicht